NL
EN
ePARTS digital EASA regulations

Erkende organisaties controleren periodiek hun processen om de blijvende naleving van de regels en de adequaatheid van de interne procedures te waarborgen. Dit is een fundamenteel element van het kwaliteitssysteem dat vereist is door de Europese luchtvaartveiligheidsvoorschriften. Deze regels eisen ook dat erkende organisaties gegevens over incidenten en gebeurtenissen verzamelen, deze onderzoeken en maatregelen nemen om herhaling hiervan te voorkomen.

Soms kunnen deze controles of onderzoeken niet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld omdat de prioriteiten van het bedrijf op dat moment elders liggen of omdat er te weinig onafhankelijke auditcapaciteit is. In andere situaties kan er behoefte zijn aan een audit of onderzoek door een extern persoon. Dit kan het geval zijn wanneer de regels aanhoudend niet worden nageleefd, indien er een mogelijk belangenconflict is, wanneer er speciale expertise nodig is, of gewoonweg omdat een onbevooroordeelde blik kan helpen bij het voorkomen van zelfgenoegzaamheid.

Jargon Aviation Consultancy biedt deze onafhankelijke audits of onderzoeksdiensten. In de loop der jaren heeft Rogier van der Velden honderden audits uitgevoerd naar verschillende (wettelijke) normen in tal van organisaties. Of het nu gaat om een interne controle of een controle bij een buitenstation of onderaannemer, het kan effectief worden uitgevoerd door, of in samenwerking met Jargon Aviation Consultancy. Dit biedt de organisatie extra tijd en mankracht, maar ook een onafhankelijke en onbevooroordeelde blik op de organisatie en de situatie.

Crash THY Amsterdam

Rogier van der Velden was betrokken bij diverse bijzondere onderzoeken bij ernstige gevallen van het niet naleven van de regelgeving of bij incidenten of ongevallen. Hij assisteerde de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) bij het onderzoek naar het ongeval met de Boeing 737 van Turkish Airlines in Amsterdam in 2009. Afhankelijk van het soort onderzoek, kan het nuttig zijn om, ter ondersteuning van de analyse en de presentatie, de Tripod Beta methode te gebruiken.

Jargon Aviation Consultancy biedt ook ondersteuning bij veiligheidscultuurmetingen, welke door veel organisaties worden gebruikt als onderdeel van de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Jargon kan helpen bij het opstellen van vragenlijsten, kan betrokkenen interviewen, gegevens analyseren en bevindingen rapporteren.