NL
EN
ePARTS digital EASA regulations

Roger van der VeldenJargon Aviation Consultancy is in mei 2000 opgericht door Rogier van der Velden, daarvoor werkzaam geweest bij de Rijksluchtvaartdienst (RLD, nu ILenT), Coopers & Lybrand Civi Consultancy en Fokker. Meer details over zijn carrière vindt u in zijn curriculum vitae.

Bij de Rijksluchtvaartdienst was Rogier van der Velden onder andere bureauhoofd op de afdeling Vliegtuigonderhoud en -productie. Gedurende deze periode stuitte hij regelmatig op bedrijven die moeite hadden met de interpretatie en implementatie van de regelegving. Daardoor kozen bedrijven niet altijd voor de beste manier om aan de eisen te voldoen. Vaak was de invulling vooral gericht op het voldoen aan de wensen van de toezichthouder.

Verbeteringen waren (en zijn) nodig en mogelijk. De regelgeving heeft als doel betrouwbare luchtvaartuigen en een veilige luchtvaart te garanderen. Betrokken organisaties worden goedgekeurd nadat is aangetoond dat zij een duidelijke organisatiestructuur hebben en werken volgens adequate procedures. Voor de autoriteit moet een kwaliteitssysteem het vertrouwen geven dat de organisatie zelf toeziet op de naleving van de eisen en zo nodig zelf corrigerende maatregelen neemt. Echter, voor de organisatie dient kwaliteitsborging ook gebruikt te worden als management tool voor het verbeteren van processen en voor kostenbesparing. Dit werkt alleen als het kwaliteitssysteem goed functioneert en is toegesneden op de eigen organisatie.

Jargon Aviation Consultancy is opgericht om door middel van training en advies bedrijven te ondersteunen in de naleving van de regelgeving en tegelijkertijd effectieve en efficiënte processen te ontwikkelen.

Vandaag de dag is Jargon Aviation Consultancy eigenlijk nog steeds een "one-man organisatie". Veel terugkerende klanten verwachten en verzoeken dat de diensten door Rogier van der Velden worden geleverd. Immers, training en advies is grotendeels mensenwerk ! Jargon heeft personeel in dienst voor de ontwikkeling van software en administratieve ondersteuning. Wanneer meer mankracht of aanvullende expertise gewenst is, heeft Jargon een uitgebreid netwerk van deskundigen die kunnen helpen bij het uitvoeren van werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen van Jargon.

KratisJargon neemt ook deel aan projecten van andere organisaties. Kratis training & consulting op Cyprus is een van die partners voor de ontwikkeling en levering van human factors en SMS gerelateerde trainingen.

Jargon Aviation Consultancy levert wereldwijd trainingen, advies en onderzoeksdiensten die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Jargon wil kennis van en begrip voor de internationale regelgeving op het gebied van initiële en blijvende luchtwaardigheid helpen verspreiden, waardoor meer draagvlak ontstaat, betere naleving plaatvindt en luchtvaartveiligheid toeneemt, terwijl tegelijkertijd een beheerste en efficiënte bedrijfsvoering wordt bevorderd.