NL
EN
ePARTS digital EASA regulations

De ontwikkeling van een State Safety Programme (SSP) en de invoering van Safety Management Systems (SMS) zijn actuele ICAO eisen. EASA heeft nog geen eisen voor veiligheidsmanagement opgenomen in de regels voor initiële en blijvende luchtwaardigheid, maar deze komen binnenkort. Daarom zijn veel organisaties al begonnen met het opzetten van een SMS, hetzij vooruitlopend op de eisen van EASA, hetzij omdat contracten hiertoe verplichten of omdat zij zelf inzien dat een goed functionerend veiligheidsmanagementsysteem kosten kan besparen, de veiligheid kan verhogen en aansprakelijkheid kan beperken.

Hoewel erkende organisaties al diverse elementen van een veiligheidsmanagementsysteem hebben ingevoerd, zijn er een aantal nieuwe aspecten die ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden. Dit geldt met name voor uitbreiding van de reactieve veiligheidsverbeteringen naar proactief en predictief veiligheidsmanagement. Risico-inventarisatie en -beoordeling zijn essentiële processen binnen een veiligheidsmanagementsysteem. Voor veel organisaties is dit een nieuwe aanpak, waarmee zij weinig of geen ervaring hebben. Het inroepen van ondersteuning door een ervaren adviseur kan hierbij nuttig of noodzakelijk zijn.

Via een van haar klanten is Jargon Aviation Consultancy al sinds 2004 betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van veiligheidsmanagementsystemen. Dit omvatte de ontwikkeling van safety cases, risicobeoordelingen en bow tie analyses van risico's, bedreigingen en (escalatie) beheersingsinstrumenten.

Naast adviesdiensten biedt Jargon Aviation Consultancy ook verwante ondersteuning bij de ontwikkeling en implementering van een veiligheidsmanagementsysteem zoals SMS training, SMS auditing training en onderzoeksdiensten (beoordeling veiligheidscultuur).