NL
EN
ePARTS digital EASA regulations

EASA heeft de eisen voor veiligheidsmanagement nog niet formeel opgenomen in de regels voor initiële en blijvende luchtwaardigheid. Toch is dit een ICAO eis en veel organisaties zijn al begonnen met de implementatie van een Veiligheidsmanagementsysteem, ook wel SMS (Safety Management System). Zij anticiperen daarbij op de komst van de EASA regels. Zowel tijdens de ontwikkelingsfase als tijdens de implementatie, moet het personeel worden getraind om de principes van veiligheidsmanagement en de elementen van een SMS te leren begrijpen.

Jargon Aviation Consultancy heeft een breed scala aan veiligheidsmanagement trainingen ontwikkeld voor diverse doelgroepen, zoals voor autoriteiten/overheden, management, veiligheidsfunctionarissen, auditoren en andere medewerkers. Elke training richt zich op de specifieke behoefte van de doelgroep en bevat praktische oefeningen en voorbeelden, om zo kennis te maken met de beginselen en de praktijk van veiligheidsmanagement en risico-evaluatie.

De gedetailleerde SMS training behandelt de volledige ICAO syllabus en de daarvan afgeleide EASA opzet; de overige traingen bevatten geselecteerde elementen daarvan.

In samenwerking met Kratis Training & Consulting in Cyprus, heeft Jargon Aviation Consultancy een speciale training ontwikkeld voor auditing van de veiligheidsmanagementsystemen in de luchtvaart. Deelnemers leren om een speciale (4P) methode te gebruiken die alle elementen van het ICAO SMS framework toetst. Met behulp van deze methode kan de ontwikkelingsfase, het niveau van implementatie en de effectiviteit van een SMS worden gemeten en gerapporteerd. Deze training is al met succes gegeven in een aantal niet-Europese landen die al zijn begonnen met het invoeren van een SMS in de luchtvaartindustrie.

BowTie training for risk assessment

Risico-inventarisatie en -beoordeling zijn essentiële onderdelen van een veiligheidsmanagementsysteem. Jargon Aviation Consultancy heeft onlangs een nieuwe risicobeoordelingstraining ontwikkeld. Deze training is gebaseerd op het gebruik van de Bow Tie methode en omvat een demonstratie van speciale BowTieXP software.