NL
EN
ePARTS digital EASA regulations

Jargon Aviation Consultancy combineert haar actuele kennis van de regelgeving met de vertaling ervan naar praktische oplossingen. Ondersteuning bij de implementatie van eisen uit de regelgeving wordt geboden voor de volgende types organisaties:

  • Ontwerp organisaties (DOA, EASA Part-21 subpart J)
  • Productie organisaties (POA, EASA Part-21 subpart G)
  • Organisaties die de blijvende luchtwaardigheid managen (CAMO, EASA Part-M subpart G en I)
  • Onderhoudsorganisaties (AMO, EASA Part-145 or EASA Part-M subpart F) en
  • Onderhoudstraining organisaties (MTOA, EASA Part-147).

Deze service is zowel waardevol voor organisaties die zich nog in het proces van het verwerven van goedkeuring bevinden, als voor organisaties die reeds zijn goedgekeurd. Erkende organisaties kunnen (voortdurende) problemen hebben met het naleven van de regelgeving, kunnen te maken krijgen met veranderingen in de regelgeving of kunnen een reorganisatie proces doormaken.

Adviesprojecten worden altijd in nauwe samenwerking met de organisatie uitgevoerd. Jargon speelt een ondersteunende, faciliterende rol bij het zoeken naar een zodanige implementatie van de regelgeving dat niet alleen aan de eisen wordt voldaan, maar ook de organisatie zelf optimaal profiteert van de organisatiestructuur en de gekozen werkwijzen. Deze aanpak zorgt ervoor dat er binnen de organisatie draagvlak ontstaat en iedereen zich berokken voelt bij het resultaat. Dit is essentieel voor een succesvolle implementatie van de eisen en blijvende naleving van de procedures.

Ondersteuning van Jargon kan betrekking hebben op alle of alleen geselecteerde delen het hele proces, zoals het opzetten van de organisatiestructuur, het ontwikkelen van procedures en het opzetten van een kwaliteitssysteem om daarmee de feitelijke naleving en uitvoering te helpen beheersen.