NL
EN
ePARTS digital EASA regulations

Voorbeelden van opleidingsactiviteiten

Ontwikkeling van trainingsmateriaal en geven van trainingen op de volgende gebieden:

 • Bilateral Aviation Safety Agreements (BASA) tussen de EU en de USA en tussen de EU en Canada. Zowel in gedetailleerde vorm met een behandeling van de bijbehorende TIP's en MAG's als op familiarisatie-niveau (sinds 2011).
 • Auditing van Veiligheidsmanagementsystemen voor een operator, een onderhoudsorganisatie en de autoriteit van de Verenigde Arabische Emiraten, in samenwerking met Kratis Training and Consulting (2011).
 • Beoordeling van de implementatie van Veiligheidsmanagementsystemen voor een aantal Zuidoost Aziatische overheden in het kader van een EASA regionaal ondersteuningsprogramma (2010, Jakarta).
 • Europese eisen ten aanzien van management van blijvende luchtwaardigheid (Part-M) voor banken en leasing organisaties (2008, 2009 and 2010, voor en namens SGI Aviation Services).
 • Nederlandse militaire luchtvaarteisen op het gebied van initiële en blijvende luchtwaardigheid (MLE-21, MLE-145, MLE‑66 and MLE-147) voor personeel op alle niveaus en posities binnen het Ministerie van Defensie (sinds 2004).
 • Europese eisen ten aanzien van blijvende luchtwaardigheid (Part-M, Part-145, Part-66 and Part-147) voor het bedrijfsleven en voor autoriteiten/overheden binnen en buiten Europa (sinds 2000 onder de naam van Jargon en van 2004 tot 2008, tevens namens Joint Aviation Authorities).
 • Europese eisen op het gebied van initiële luchtwaardigheid (Part-21 subparts G and J) voor productie en ontwerp organisaties binnen Europa.
 • Auditvaardigheden voor auditoren in onderhoudsorganisaties en autoriteiten die toezicht houden op de naleving van de luchtvaartregelgeving en interne procedures (systeem, proces en product audits). Soms in combinatie met on-the-job ondersteuning en coaching (sinds 2004).
 • Onderzoek van ongevallen en incidenten in de luchtvaart met behulp van de Tripod Beta methode, met aandacht voor interviewvaardigheden, bij verschillende afdelingen van een grote Europese luchtvaartmaatschappij (sinds 2007).
 • STAMINA initiële human factors training voor luchtvaartonderhoudstechnici en managers van verschillende Part-145 erkende onderhoudsorganisaties, opleidingsinstituten, militaire onderhoudsorganisaties en autoriteiten (sinds 2001).
 • Human factors continuation training voor luchtvaartonderhoudtechnici en managers van verschillende Part-145 erkende onderhoudsorganisaties.
 • Auditen van human factors en veiligheidscultuur voor auditoren in onderhoudsorganisaties en bij autoriteiten, in samenwerking met het Trinity College in Dublin and Kratis Training and Consulting in Cyprus (sinds 2005).
 • ICAO / TRAINAIR training voor luchtvaartveiligheidsinspecteurs van autoriteiten op het gebied van luchtwaardigheid, in samenwerking met het Nederlandse Luchtvaart College in Hoofddorp, Nederland, en het FAA Training Centre in Oklahoma, USA (sinds 2000). Tevens door de FAA uitgenodigd om deze training gezamenlijk te geven in het FAA opleidingscentrum in Oklahoma (2002).

Voorbeelden van consultancy projecten 

 • Ondersteuning van een onderhoudsorganisatie bij het verkrijgen van een eigen Part-145 erkenning. Doorgroei van subcontractor naar contractor die onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert en vrijgeeft.
 • Onderzoek naar de interne organisatie binnen een grote Europese operator en de verantwoordelijkheden ten aanzien van de blijvende luchtwaardigheid van de vloot. Aanbevelingen voor aanpassingen op de korte en lange termijn.
 • Evaluatie van het kwaliteitssysteem van een grote niet-Europese operator om de effectiviteit van het kwaliteitssysteem en de naleving van de EASA-eisen te onderzoeken. Suggesties voor verbetering.
 • Ondersteunen van een Nederlandse operator in de uitvoering van de eisen van Part-M om CAMO erkenning te verkrijgen. Hulp bij de ontwikkeling van de expositie en bij het uitvoeren van audits op de naleving van de regelgeving. (2009).
 • Ondersteuning van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een onderzoek naar een ernstig vliegtuigongeval in Nederland. Onderzoek van de betrokken organisatie met betrekking tot het management van de blijvende luchtwaardigheid en onderhoud (2009).
 • Ondersteuning van personeel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht en diverse luchtmachtbases bij de invoering van de Militaire Luchtvaart Eisen op het gebied van ontwerp en blijvende luchtwaardigheid, MLE-21, MLE-145, MLE-66 and MLE‑147. De activiteiten omvatten advies, coördinatie en ondersteuning bij het opzetten van de organisatie en een kwaliteitssysteem, ontwikkelen van exposities en bevoegdheden van personeel (sinds 2005).
 • Verschillende vormen van voortdurende steun aan de zakenluchtvaart organisatie van een groot internationaal bedrijf in Nederland (2000 - heden):
  • Volledige herziening en optimalisatie van het CAMMOE om deze beter in lijn te brengen met de huidige organisatie en de laatste ontwikkelingen in de regelgeving van zowel EASA als Bermuda.
  • Optreden als externe auditor voor het uitvoeren van interne audits op het gebied van onderhoud, blijvende luchtwaardigheid, vlucht- en grond-operatie.
  • Implementatie van JAR-145 eisen en assistentie bij de JAR-145 goedkeuring door de Rijksluchtvaartdienst. Aanpassingen als gevolg van wijzigingen in de regelgeving.
  • Introductie van JAR-OPS/M eisen, uitbreiding van het kwaliteitssysteem en integratie in de JAR-145 and ISO 9000 kwaliteitseisen.
  • Haalbaarheidsstudie voor de invoering van de volledige JAR-OPS eisen en het verkrijgen van een formele AOC.
  • Implementatie van JAR-OPS and IS-BAO eisen. Opstellen van het operationele handboek en het opzetten van het OPS kwaliteitssysteem.
  • Ontwikkelen van "bow ties" voor zowel de engineering als de operationele activiteiten, in het kader van het Veiligheidsmanagementsysteem.
  • Ondersteuning bij de uitvoering van OTAR-39 en Part-M eisen om zo CAMO erkenning te verkrijgen in overeenstemming met de OTAR 39 eisen van Bermuda. Assisteren bij de ontwikkeling van de expositie.
 • Ondersteunen van de autoriteit van Estland (ECAA) bij de invoering van de Europese eisen op het gebied van permanente luchtwaardigheid (JAR-145, JAR-66 en JAR-OPS/M) voor het verkrijgen van het volledige JAA lidmaatschap als onderdeel van de voorbereiding op de toetreding tot de Europese Unie. Training van CAA personeel en industrie en ondersteuning van de ECAA bij de ontwikkeling van haar organisatie en procedures (2004 - 2005).
 • Onderzoek naar de naleving van de JAR-OPS eisen bij een Nederlandse ondernemer. Oprichten van een actieplan om de organisatie en de handleidingen te verbeteren met als doel de JAR‑OPS goedkeuring te behouden.